FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Ekim 2019

Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın “VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlığının, 14 üncü maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar” tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır.

Ekim 2019 döneminde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 12 adet firmanın (4 grup) alındığı ve görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Ekim 2019 FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Bağıtlanan Firmaların ve Yapılandırılan Borç Tutarlarının Coğrafi Dağılımı**

wdt_ID İl / BÖLGE Bağıtlanan Firma Sayısı Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL)
1 İstanbul 0 0
2 Batı Marmara 0 0
3 Ege 0 0
4 Doğu Marmara 0 0
5 Batı Anadolu 0 0
6 Akdeniz 0 0
7 Orta Anadolu 0 0
8 Batı Karadeniz 0 0
9 Doğu Karadeniz 0 0
10 Kuzeydoğu Anadolu 0 0
İl / BÖLGE Bağıtlanan Firma Sayısı Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL)
∑ = 0 ∑ = 0

2019 Ekim FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Bağıtlanan Firmaların ve Yapılandırılan Borç Tutarlarının Sektörel Dağılımı

wdt_ID Sektör Bağıtlanan Firma Sayısı Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL)
1 Tarım, Balıkçılık, Avcılık ve Ormancılık 0 0
2 Madencilik ve Taşocakçılığı 0 0
3 İmalat Sanayi 0 0
4 Enerji 0 0
5 İnşaat 0 0
6 Topt. ve Perak. Tic., Mot. Araçlar Servis Hizm. İle Kişisel ve H. Halkı Ür. 0 0
7 Turizm 0 0
8 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 0 0
9 Finansal Aracılık 0 0
10 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 0 0
Sektör Bağıtlanan Firma Sayısı Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL)
∑ = 0 ∑ = 0
FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınan Firma Sayısı *** (4 Grup) 12
FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınıp Anlaşması Bağıtlanan Firma Sayısı *** 0
FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) *** 0
Hakem Kurulu Toplam Başvuru Sayısı**** 0

* Aylık veriler, ilgili ay içinde gerçekleşen yapılandırma bilgileri olup kümülatif değildir.

** Bu tabloda, 22.09.2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırılması kullanılmıştır.

*** FYY kapsamına alınan firma sayısı sadece lider banka/kurum tarafından raporlanmaktadır. Konsorsiyum kapsamında bağıtlanan sözleşme (firma) bilgileri de sadece lider banka/kurum tarafından borcun tamamı (firmanın konsorsiyuma olan borcu) şeklinde raporlanmaktadır.

**** Hakem Kuruluna Banka/kurum tarafından yapılan başvuru sayısıdır.

Rapora FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Ekim 2019 raporu linkinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tbb.org.tr

Add Comment