FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. Firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründedir. Firmaların 4’ü de Marmara Bölgesi’ndedir. 4.934 milyon TL’si enerji sektörüne, 137 milyon TL’si turizm sektörüne ait olmak üzere toplam 5.072 milyon TL borç yeniden yapılandırılmıştır.

Kasım 2019 FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Bağıtlanan Firmaların ve Yapılandırılan Borç Tutarlarının Coğrafi Dağılımı**

wdt_ID İl / BÖLGE 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
1 İstanbul 4 5.071,541 4 5.071,541
2 Batı Marmara
3 Ege
4 Doğu Marmara
5 Batı Anadolu
6 Akdeniz
7 Orta Anadolu
8 Batı Karadeniz
9 Doğu Karadeniz
10 Kuzeydoğu Anadolu
İl / BÖLGE 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
∑ = 4 ∑ = 5.071,541 ∑ = 4 ∑ = 5.071,541

Kasım 2019 FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Bağıtlanan Firmaların ve Yapılandırılan Borç Tutarlarının Sektörel Dağılımı

wdt_ID Sektör 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
1 Tarım, Balıkçılık, Avcılık ve Ormancılık 0 0
2 Madencilik ve Taşocakçılığı 0 0
3 İmalat Sanayi 0 0
4 Enerji 1 4.934.141 1 4.934,141
5 İnşaat 0 0
6 Topt. ve Perak. Tic., Mot. Araçlar Servis Hizm. İle Kişisel ve H. Halkı Ür. 0 0
7 Turizm 3 137.400 3 137,400
8 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 0 0
9 Finansal Aracılık 0 0
10 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 0 0
Sektör 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
∑ = 4 ∑ = 5.071.541 ∑ = 4 ∑ = 5.071,541

 

 

Ekim 2019 Kasım 2019 Toplam
FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınan Firma Sayısı *** (4 Grup) 12 (18 Grup) 44 (22 Grup) 56
FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınıp Anlaşması Bağıtlanan Firma Sayısı *** 0 (2 Grup) 4 (2 Grup) 4
FYY Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) *** 0 5.072 5.072
Hakem Kurulu Toplam Başvuru Sayısı**** 0 0 0
* Aylık veriler, ilgili ay içinde gerçekleşen yapılandırma bilgileri olup kümülatif değildir.
** Bu tabloda, 22.09.2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırılması kullanılmıştır.
*** FYY  kapsamına alınan firma sayısı sadece lider banka/kurum tarafından raporlanmaktadır. Konsorsiyum kapsamında bağıtlanan sözleşme (firma) bilgileri de sadece lider banka/kurum tarafından borcun tamamı (firmanın konsorsiyuma olan borcu) şeklinde raporlanmaktadır.
**** Hakem Kuruluna Banka/kurum tarafından yapılan başvuru sayısıdır.

Add Comment