FYY Küçük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Kasım 2019 döneminde, FYY Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 16 adet firmanın (6 grup) alındığı ve görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Kasım 2019 FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamında Bağıtlanan Firmaların ve Yapılandırılan Borç Tutarlarının Coğrafi Dağılımı**

wdt_ID İl / BÖLGE 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
1 İstanbul 0 0,000 0 0,000
2 Batı Marmara
3 Ege
4 Doğu Marmara
5 Batı Anadolu
6 Akdeniz
7 Orta Anadolu
8 Batı Karadeniz
9 Doğu Karadeniz
10 Kuzeydoğu Anadolu
İl / BÖLGE 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
∑ = 0 ∑ = 0,000 ∑ = 0 ∑ = 0,000

Kasım 2019 FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamında Bağıtlanan Firmaların ve Yapılandırılan Borç Tutarlarının Sektörel Dağılımı

wdt_ID Sektör 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
1 Tarım, Balıkçılık, Avcılık ve Ormancılık 0 0
2 Madencilik ve Taşocakçılığı 0 0
3 İmalat Sanayi 0 0
4 Enerji 0 0 0 0,000
5 İnşaat 0 0
6 Topt. ve Perak. Tic., Mot. Araçlar Servis Hizm. İle Kişisel ve H. Halkı Ür. 0 0
7 Turizm 0 0 0 0,000
8 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 0 0
9 Finansal Aracılık 0 0
10 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 0 0
Sektör 2019 Kasım Firma Sayısı 2019 Kasım Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) Toplam Firma Sayısı Toplam Borç Tutarı (Milyon TL)
∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 0,000
Kasım 2019
FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınan Firma Sayısı *** (6 Grup) 16
FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınıp Anlaşması Bağıtlanan Firma Sayısı *** 0
FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamında Yapılandırılan Borç Tutarı (Milyon TL) *** 0
Hakem Kurulu Toplam Başvuru Sayısı**** 0
* Aylık veriler, ilgili ay içinde gerçekleşen yapılandırma bilgileri olup kümülatif değildir.
** Bu tabloda, 22.09.2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırılması kullanılmıştır.
*** FYY  kapsamına alınan firma sayısı sadece başvuru bankası/kurumu tarafından raporlanmaktadır. Konsorsiyum kapsamında bağıtlanan sözleşme (firma) bilgileri de sadece başvuru bankası/kurumu tarafından borcun tamamı (firmanın konsorsiyuma olan borcu) şeklinde raporlanmaktadır.
**** Hakem Kuruluna Banka/kurum tarafından yapılan başvuru sayısıdır.

Add Comment