Sözleşme Archive

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi İşbu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (“FYYS” olarak anılacaktır.),            …. tarihinde Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş (BKEAK) ve ….. A.Ş. (“Borçlu” olarak anılacaktır.) ve … (“Müteselsil Kefiller” olarak anılacaktır ve Müteselsil Kefillere yapılan …