Uygulama Archive

FYY Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama (Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL’den Az Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama) 8 Kasım 2019 I. Anlaşma’nın Tarafları Aşağıda imzaları bulunan banka ve finansal kuruluşlar …

FYY Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama (Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama) 9 Ekim 2019 I. Anlaşma’nın Tarafları Aşağıda imzaları bulunan banka ve …