büyük ölçekli uygulama Archive

FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. Firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründedir. Firmaların …

FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Ekim 2019

Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın “VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlığının, 14 …

FYY Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama (Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama) 9 Ekim 2019 I. Anlaşma’nın Tarafları Aşağıda imzaları bulunan banka ve …