fyy Archive

FYY Küçük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Kasım 2019 döneminde, FYY Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 16 adet firmanın (6 grup) alındığı ve görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilmiştir. Kasım 2019 FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınan Firma Sayısı *** (6 Grup) 16 FYY Küçük Ölçekli …

FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. Firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründedir. Firmaların …

FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Ekim 2019

Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın “VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlığının, 14 …

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi İşbu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (“FYYS” olarak anılacaktır.),            …. tarihinde Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş (BKEAK) ve ….. A.Ş. (“Borçlu” olarak anılacaktır.) ve … (“Müteselsil Kefiller” olarak anılacaktır ve Müteselsil Kefillere yapılan …

FYY Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama (Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL’den Az Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama) 8 Kasım 2019 I. Anlaşma’nın Tarafları Aşağıda imzaları bulunan banka ve finansal kuruluşlar …

FYY Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama (Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama) 9 Ekim 2019 I. Anlaşma’nın Tarafları Aşağıda imzaları bulunan banka ve …

FYY Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu 14 Ekim 2019 Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacaktır. Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için …

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik

12 Eylül 2019 PERŞEMBE                          Resmî Gazete                                  Sayı : 30886 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/8/2018 tarihli ve 30510 …