rapor Archive

FYY Küçük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Kasım 2019 döneminde, FYY Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 16 adet firmanın (6 grup) alındığı ve görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilmiştir. Kasım 2019 FYY Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamına Alınan Firma Sayısı *** (6 Grup) 16 FYY Küçük Ölçekli …

FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Kasım 2019

Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır. Firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründedir. Firmaların …

FYY Büyük Ölçekli Uygulama Raporu Ekim 2019

Bu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın “VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlığının, 14 …